رد کردن لینک ها

نگارش کاورلتر

کاورلتر نامه‌ای است که بهمراه رزومه معمولا به هنگام اپلای برای یک موقعیت شغلی و گاهاً برای قبولی در یک رشته‌ی دانشگاهی ارسال می‌شود و اطلاعات تکمیلی در رابطه با اینکه چطور مهارت‌ها و توانایی‌های شما با موقعیتی که برای آن درخواست داده‌اید همسو است، ارائه می‌کند. در طول یک فرایند استخدامی، یک شرکت و مدیران منابع انسانی آن صدها رزومه جهت بررسی دریافت می‌کنند. در این میان درخواست‌هایی بیشتر مورد توجه هستند که حاوی کاورلتر باشند چرا که در بسیاری از موارد فرد زمان و قابلیت بررسی دقیق رزومه‌ها را ندارد و کاورلتر از آن جهت که به طور مشخص حاوی استانداردها و تجربیات متقاضی برای شغل مورد نظر است می‌تواند در تصمیم‌گیری نهایی بسیار اثربخش باشد.

نگارش کاورلتر

* هزینه‌ی این سرویس 1.200.000 تومان می‌باشد.

*مدت زمان آماده‌سازی این سفارش 7 روز کاری می‌باشد.

به گفتگو بپیوندید